• Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

             windplay-logo_blckbg-RGB_72dpi(5).jpg          Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Składając zamówienie w sklepie, kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w bazie Wind Log sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży, prowadzenia konta kupującego oraz wysyłanie newslettera, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Wind Log sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15a/1b, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000578765, NIP: 701-051-22-48, REGON 362705214.

Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia, przy czym sprzedawca może odmówić usunięcia danych w takim zakresie w jakim jest zobowiązany do ich przechowywania w związku z wymogami księgowo-rachunkowymi oraz uprawnieniami konsumenckimi kupującego.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony windplay.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta sklep to:

  1. cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony www.windplay.pl umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie;
  2. cookies trwałe - pozostają na komputerze użytkownika po odwiedzeniu strony www.windplay.pl;
  3. cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji kupującego.

Kupujący ma możliwość korzystania ze strony www.windplay.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli kupujący nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

WindPlay: Pleasure for your body and mind

  • Shop closed

Store temporarily unavailable

  • Conditional access to the store

THE STORE IS FOR ADULTS ONLY !

Are you over 18  ?